Dnes ordinujeme:
Objednajte sa: +421 915 400 336

VELscope® - Včasná diagnostika prekanceróznych a začiatočných rakovinových štádií v dutine ústnej

MUDr. Amir A. MANESH PhD., D.D.S. , MUDr. Monika POLÁKOVÁ | 11.04.2017

Budúcnosť medicíny i stomatológie sa stále viac zameriava na všeobecnú prevenciu vzniku a rozvoja ochorení a na objasňovanie príčin chorobných procesov v orgánových systémoch ľudského organizmu. Napriek veľkému úsiliu a prostriedkom vynaložených na základný i aplikovaný onkologický výskum sa doposiaľ nepodarilo objaviť klinicky využiteľnú metódu, ktorý by identifikovala čas a miesto iniciálnej transformácie normálnej bunky v bunku nádorovú.

Malígne nádory sú preto diagnostikované až na podklade svojich typických, ale i nešpecifických miestnych, regionálnych alebo vzdialených symptónov. Symptomatickými sa nádory stávajú až v štádiu, keď počet ich buniek dosiahne rádovo hodnoty 109, t.j. približne l miliarda nádorových buniek. Onkologická prevencia a včasná diagnóza sú pre úspešnosť onkologickej liečby a onkologickej starostlivosti ako celku rozhodujúcimi parametrami.

V súčasnosti stomatológia používa rôzne moderné vyšetrovacie metódy, postupy na odhalenie včasných štádií zubného kazu ako bitte-wing, diagnodent v rámci sekundárnej prevencie. Ale čo sekundárna prevencia a včasné odhalenie predrakovinových štádií v dutine ústnej? Onkologická prehliadka by mala byť súčasťou preventívneho stomatologického vyšetrenia, vyšetrenie aspeksiou, palpáciou, v rámci prvého kontaktu u praktických zubných lekárov. Treba akceptovať a byť pripravený zaoberať sa skutočnosťou, že všeobecní stomatológovia sú v prvej línii ochrany pacientov voči orálnej rakovine.

V posledných rokoch sa objavilo niekoľko doplnkov /zväčšenie, digitálne kamery, fluorescenčná vizualizácia/ k vyšetreniam. Ako doplnok sa v súčasnosti rozšírilo využívanie fluorescenčnej metodiky VELscope®. Prevencia pri tak závažných ochoreniach ako sú onkologické, je nesmierne dôležitá, zameriava sa na zabránenie ich vzniku a odhalenie začiatočných štádií. Pri diagnostike pri včasných štádiách majú väčšiu úspešnosť liečby. VELscope® – priama fluorescenčná vizualizácia – je nová technológia, nová doplnková screeningová metóda, ktorá dokáže odhaliť zmeny spojené s rakovinou v dobe, keď ešte nie sú viditeľné voľným okom. Je založená na princípe straty fluorescencie ústnej sliznice, ktorá je spôsobená prítomnosťou abnormálnych buniek v tkanive.

Zariadenie emituje neškodné modré svetlo o vlnovej dĺžke 400 – 460 nm, ktoré prestupuje cez epitel, bazálnu membránu až do podslizničného väzivového tkaniva. Zatiaľ čo zdravé bunky epitelu fluoreskujú bledozeleno, abnormálne tkanivo sa javí ako tmavá nepravidelná, ostroohraničená oblasť. Strata fluorescencie abnormálnych buniek epitelu je spôsobená znížením množstva FAD /flavin adenin dinukleotid/, v podslizničnom väzive rozostupom kolagénových vlákien v dôsledku dysplastikých zmien. Tento prístroj okrem využitia pri včasnej a skorej diagnóze onkologických ochorení, tak isto zlepšuje a rozširuje možnosť diagnózy i lokalizácie iných ochorení, ako sú napr. zápalové slizničné ochorenia. Najčastejšie parodontologické ochorenie ako gingivitída /gingivitis catharalis/, ktoré ak nie je liečené, môže vyústiť do parodontitídy. Taktiež sa dá využiť pri diagnostike zubného kazu - najrozšírenejšej infekčnej choroby medzi obyvateľstvom, a to tým, že vizualizuje bakteriálny povrch bez použitia klasických metód farbenia povlaku/diagnostické farbivá ako :erytrozín, bázický fuchsín, fluoreskujúce farbivá/. Zubný kaz spôsobujú mikroorganizmy-baktérie, ich metabolity a skvasiteľné sacharidy, ktoré sú prítomné v zubnom povlaku/plak/.Ak nie je zubný povlak odstranený, alebo pravidelne odstraňovaný postupne vzniká demineralizácia skloviny, t.j. začiatočné štádium kazu.


Zdieľať: